วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ด่วนขายที่ดินริมคลองปะปา

ขาย ที่ดินศรีสมาน เนื้อที่ 24-3-57 ไร่
ที่ดินตั้งอยู่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัด นนทบุรี
รายละเอียดที่ดินมีดังนี้
- แปลงที่ 1 ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ 0 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา
- แปลงที่ 2 โฉนดที่ดิน ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ 24 ไร่ 39 ตารางวา
รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด
24 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา
หรือ 9,957 ตารางวา
ราคา 40,000 บาท/ตรว. (รวมค่าโอน)
ราคารวม 398,280,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.วางมัดจำ 40,000,000 -. บาท (สี่สิบล้านบาท)
2.ส่วนที่เหลือจ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์
3.ระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน
4.ค่าภาษีส่วนบุคคลผู้ซื้อจ่าย
5.ค่าธรรมเนียมการโอน ผู้จะขายเป็นผู้จ่าย
6.ค่านายหน้า 3% ผู้จะขายเป็นผู้ออก
สนใจติดต่อไพบูลย์//099-979-7897